Tuvinājums

Krāsu versijas

Color
Color
Color
Color
Color

Valodas

LV EN ET

Oktobra nogalē Kurzemē pabeigts nozīmīgs darbs pie četru jaunu dabas taku izbūves: Alsungas Žibgravas veselības takas mazais loks – “Mazātak”, Dzēlēju taka Kalētu mežaparkā “Priediens”, Pīlādžu aleja pie Kazdangas pils un Kazdangas parka taku papildus posmu izbūve. Visas jaunās dabas takas veidotas atbilstoši vides pieejamības vadlīnijām un sniegs iespēju tās viegli izbraukt arī cilvēkiem ratiņkrēslos.

Alsungas takas mazais loks – “Mazātak” veidots kā pagarinājums jau esošajai, ainaviskajai Žibgravas takai, kas sava specifiskā reljefa dēļ līdz šim nebija pieejama cilvēkiem ar invaliditāti – taka vijās augšup un lejup pa iespaidīgo gravu, kuras augstums vietām sasniedz pat 15m un ceļā nākas mērot vairākus stāvus kāpumus un kritumus. Savukārt tagad ir iespējams piekļūt takas daļai no atpūtas vietas puses un tikt līdz Žibgravai cauri tekošās gleznainās Kauliņupītes krastam.

Dzēlēju taka ir jauna tematiskā dabas taka Kalētu mežaparkā “Priediens”, kur līdz šim bija ierīkotas 3 tematiskās takas – sēņu taka, augu taka un dzīvnieku taka, ar virkni koka skulptūru katrā no tām. Dzēlēju takā arī ir uzstādītas vairākas jaunas tematiskās koka skulptūras, sneidzot iespēju cilvēkiem ratiņkrēslā brīvi piekļūt tām klāt. Savukārt cilvēkiem ar redzes traucējumiem tās sniedz lielisku iespēju iztaustīt un saprast kā tad izskatās ērce, spožā skudra, čūska, briežvabole un lapkoku praulgrauzis. Dzēlēju takā uzstādīta arī vīngliemeža skulptūra, kas ir Kalētu mežparka simbols.

Pīlādžu taka pie Kazdangas pils veidota par godu Latvijas simtgadei, alejā iestādot 100 pīlādžus (50 katrā alejas pusē) un papildinot to ar 15 pieturvietām un vides objektiem – daudzveidīgām koka figūrām, kas izvietotas alejas abās pusēs, ļaujot izzināt dabu, kultūru un vēsturi caur piecām maņām – redzi, dzirdi, tausti, garšu un smaržu.

Savukārt Kazdangas parkā, kas ir lielākais parks Latvijā, ir izbūvēts stāvlaukums un taciņas, ļaujot arī cilvējiem ar invaliditāti tagad piekļūt līdz un iziet fantastisko ezera laipu, kas savieno abas parka daļas (Valātas parka daļu un Šēfera birzi), ar jauku atpūtas laukumiņu laipas otrajā galā.

Pie visām takām uzstādītas arī sausās tualetes, kas pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti, dažādi taktilie vides objekti (koka skulptūras un izziņas elementi), soliņi un galdi, sniedzot iespēju pilnvērtīgi baudīt atpūtu pie dabas.

Nākošgad pie takām vēl paredzēts uzstādīt arī norādes zīmes un taktilos informācijas stendus.

Dabas taku izbūve un labiekārtošanas darbi veikti Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” un Kurzemes plānošanas reģions īstenotajā projektā CB786 “Dabas pieejamība visiem”/NatAc ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Aizvērt

Piesaki objektu

Dod iespēju arī citiem uzzināt par jaunākajiem objektiem šajā mājaslapā!

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta