Tuvinājums

Krāsu versijas

Color
Color
Color
Color
Color

Valodas

LV EN ET

2023.gada oktobra nogalē uz projekta uzsākšanas sanāksmi klātienē tikās jaunā “Access routes” jeb “Pieejami maršruti” projekta partneri no Latvijas un Igaunijas – Kurzemes plānošanas reģions (projekta vadošais partneris), Vidzemes plānošanas reģions, Igaunijas Cilvēku ar Invaliditāti Kamera, Võru novada Attīstības Centrs, Dienvidigaunijas Tūrisma klāsteris, kā arī Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” vides pieejamības eksperti.

#accessroutes projekts turpina vides pieejamības iniciatīvas, kas jau uzsāktas #UniGreen un #NatAc projektu ietvaros un tā mērķis papildināt mapeirons.eu mājaslapā jau iekļautos pieejamos tūrisma galamērķus ar papildu dabas takām, kultūras mantojuma objektiem un pakalpojumiem (kafejnīcas, naktsmītnes utt.) un izveidot 30 visiem pieejamus 1-3 dienu tūrisma maršrutus Latvijā un Igaunijā.

Projekta ietvaros tiks radīti arī kreatīvi un efektīvi taktilie risinājumi 12 objektos Latvijā (Kurzemē un Vidzemē) un 9 objektos Dienvidigaunijā. Latvijas un Igaunijas partneru sadarbība projekta īstenošanā ļaus veidot un pielietot vienotus vides pieejamības kritērijus un “Cilvēkiem ar invaliditāti draudzīgs” kvalitātes zīmes ieviešanu.

Projekta pirmajā pusgadā sadarbībā ar vides pieejamības ekspertiem no Latvijas un Igaunijas plānots izstrādāt kultūras mantojuma objektu un pakalpojumu (ēdināšanas, naktsmītņu u.c.) vides pieejamības pārbaudes lapu un labās prakses vadlīijas, kas kalpos par palīgu projekta partneriem, pašvaldībām, uzņēmējiem un citiem, kas iesaistīti kultūras mantojuma objektu uzturēšanā un pakalpojumu sniegšanā, ar mērķi novērtēt esošo vides pieejamības līmeni un atrast efektīvākos pieejamības risinājumus. Tiks uzsākti arī praktiskie objektu un pakalpojumu apsekojumi Latvijā un Igaunijā, kas ilgs visa projekta garumā un par pieejamiem atzītie objekti un pakalpojumi tiks publicēti mapeirons.eu.

2024.gada vasarā tiks uzsākta arī darba un laika ziņā apjomīgā, bet ārkārtīgi nozīmīgā projekta aktivitāte, kas saistīta ar visu pieejamo dabas taku apzināšanu un apsekošanu Vidzmes reģionā un Dienvidigaunijā. Šie apsekojumi ļaus būtiski papildināt mapeirons.eu dabas taku sadaļu, papildinot to ar visiem pieejamajām dabas takām Vidzemē un Dienvidigaunijā.

Projekts ilgs 2,5 gadus un noslēgsies 2026.g. 31.martā.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Igaunijas-Latvijas programmas 2021.-2027.gadam atbalstu.

Aizvērt

Piesaki objektu

Dod iespēju arī citiem uzzināt par jaunākajiem objektiem šajā mājaslapā!

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta