Tuvinājums

Krāsu versijas

Color
Color
Color
Color
Color

Valodas

LV EN ET

Lai paaugstinātu pašvaldību, uzņēmēju un citu dabas teritoriju pārvaldītāju izpratni, prasmes un zināšanas par vides pieejamību un tūrisma produktu un pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti, esam izstrādājuši ilustratīvu un praktisku materiālu tūrisma infrastruktūras, produktu un pakalpojumu pielāgošanai. Vadlīniju mērķis ir veicināt dabas tūrisma pieejamību cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem. Vadlīnijas ietver rekomendācijas gan dabas taku un dabas objektu tiešās pieejamības veicināšanai (atbilstoši celiņi, to segums, slīpums utml.), gan arī atpūtas vietu un autostāvvietu pieejamībai un labiekārtojumam, skatu torņu, laivu piestātņu un peldvietu pieejamībai, naktsmītņu, tualetes un dušas telpu pieejamībai, e-vides pieejamībai, kā arī galvenos ētikas principus saziņā.

Vadlīnijas sagatavotas Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. projekta Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen) ietvaros sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu. Ceram, ka vadlīnijas būs noderīgas kā praktiska rokasgrāmata visām pašvaldībām, dabas parkiem, tūrisma informācijas centriem, tūrisma jomā strādājošiem uzņēmējiem un dažādām organizācijām, kas veicina cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrības dzīvē un to pieeju dabas tūrismam.

Vadlīnijas pieejamas šeit:

Vadlīnijas

Vides pieejamības anketa dabas takām

Anketa

Aizvērt

Piesaki objektu

Dod iespēju arī citiem uzzināt par jaunākajiem objektiem šajā mājaslapā!

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta