Tuvinājums

Krāsu versijas

Color
Color
Color
Color
Color

Valodas

LV EN ET

Lai paplašinātu iespējas un palīdzētu cilvēkiem ar redzes traucējumiem iepazīt dabas takas un tajās sastopamos dzīvniekus un dabas vērtības, izmantojot dažādas maņas, Kurzemes plānošanas reģions ir izveidojis īpašas A5 formāta iztaustāmas taktilās kartiņas septiņām Kurzemes dabas takām:

Liepājas ezera Zirgu salas takai, kuras kartiņā attēlots lielais dumpis – tā zemais un dobjais sauciens Liepājas ezerā dzirdams līdz pat 2km attālumā un atgādina pūšanu stikla pudelē. Vai esi dzirdējis? Ja nē, noskanē kartiņas QR kodu ar savu tālruni un sadzirdi!

Ventspils Būšnieku ezera dabas takai, kuras kartiņā attēlota gaigala – rets, aizsargājams putniņš, kurš sastopams ezera apkārtnē. Noklausies arī gaigalas balsi, izmantojot kartiņas QR kodu!

Kazdangas parkam, kuras kartiņā attēlots dīķu naktssikspārnis – vai esi kādreiz saklausījis sikspārni? Tas nemaz nav tik viegli, jo sikspārņi ir aktīvi naktī un krēslas stundās. Sikspārņiem ir izcila dzirde un dabā tie orientējas pēc uktraskaņas sauciena atbalss, kas, atdūries pret šķērsli, atgriežas atpakaļ īdz sikpārnim. Noklausies īpatnējo sikspārņa balstiņu ar QR kodu kartiņas aizmugurē!

Kazdangas Pīlādžu alejai, kuras kartiņā attēloti “Krustu kruti” – figūra no tēlnieka Selderiņa veidoto koka figūru grupas Pīlādžu alejā Kazdangas centrā.

Skrundas pastaigu takai gar Ventu, kuras kartiņā attēlots tēlnieka Ģ. Brurvja veidotais stilizētais kuršu ķoniņa Ērmaņa Pilāta krēsls. Skrundas apkaime reiz bijusi pilsnovada centrs, kuru pārvaldījuši kuršu ķoniņi – Jēkabs Sigitars, Ērmanis Pilāts, Santiķis un Veisens. Par godu Skrundas 750.gadadienai pilskalna parkā izvietoti stilizēti ķoniņu krēsli, un viens no tiem attēlots arī kartiņā.

Kalētu mežaparkam “Priediens”, kura kartiņā attēlota mazā (vienraga) briežvabole, kuru bieži dēvē arī par degunradžvaboli, jo tā ir līdzīga komposta degunradžvabolei, lai gan patiesībā – lai arī tās ir vizuāli līdzīgas izteiktā deguna raga dēļ – tās katra pieder atšķirīgām vaboļu dzimtām.

Alsungas Žibgravas dabas takai, kuras kartiņā attēlota zilās vizbulīte. Šis zieds ir takas simbols, jo Žibgravas saulainās nogāzes pavasaros pārklājas ar krāšņu zilo vizbulīšu paklāju.

Visi objekti kartiņās ir iztaustāmi, katras kartiņas otrajā pusē ietverts arī īss aprakstiņš par taku un tās galvenajām vērtībām Braila rakstā. Kartiņās irtvers gan QR kods uz detalizētāku takas aprakstu mapeirons.eu mājaslapā. Dažām no kartiņām pieejams papildu QR kods, kas atskaņo dzīvnieku balsis.

Taktilās kartiņas ir pieejamas Liepājas Neredzīgo biedŗībā, Apeirons birojā Rīgā, Liepās ezera Zirgu salas Dabas mājā un vietējos tūrisma informācijas centros Kurzemē. Kartiņas izgatavotas Apeirons un Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta CB786 “Dabas pieejamība visiem” (NatAc) ietvaros ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Aizvērt

Piesaki objektu

Dod iespēju arī citiem uzzināt par jaunākajiem objektiem šajā mājaslapā!

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta

Lauka ievade ir obligāta